Common Ailments Service

Choose Pharmacy
Do you need to see a doctor today?

If you think it’s...
indigestion, constipation, diarrhoea, piles, hay fever, head lice, teething, nappy rash, colic, chicken pox, threadworms, sore throat, athlete’s foot, conjunctivitis, mouth ulcers, cold sores, acne, dermatitis, verruca, back pain, ingrowing toenails, vaginal thrush, oral thrush, scabies.

Your Pharmacist can provide free confidential NHS advice and treatment without you having to make an appointment to see your GP.

Minor Ailments Service Leaflet
Patients Access to common ailments service

Common Ailments Service
Common Ailments Service - conditions treated

For more information about the Common Ailments Service visit http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/96680

Dewis Fferyllfa
Ydych chi angen gweld y meddyg heddiw?

Os mai un o’r rhain ydyw...
camdreuliad, rhwymedd, dolur rhydd, peils, clwy’r gwair, llau pen, torri dannedd, brech clwt/cewyn, colig, brech yr ieir, llyngyr, dolur gwddw, tarwden y traed, llid yr amrant, briwiau yn y geg, doluriau annwyd, acne, dermatitis, ferwca, poen cefn, casewinedd, llindag y wain, llindag y geg, clefyd crafu.

Gall eich Fferyllydd roi cyngor a thriniaeth gyfrinachol GIG, yn rhad ac am ddim, heb ichi orfod trefnu i weld eich meddyg teulu.

Taflen Gwasanaeth Mân Anhwylderau

I gael gwybodaeth am ymweliad y Gwasanaeth Afiechydon Cyffredin http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/page/96680

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away!
Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it